Nota prawna

Podane na stronie www.pro-cnl.pl informacje, wizualizacje i ceny nieruchomości nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i mają jedynie charakter informacyjny. Ofertą jest zawarta umowa przedwstępna precyzująca stan kupowanej nieruchomości. 

Cały czas się rozwijamy, dlatego nie zawsze informacje zawarte na naszej stronie są aktualne, za co z góry przepraszamy informując jednocześnie, iż nie ponosimy z tego powodu odpowiedzialności.

Wszelkie treści jak i grafiki zawarte na stronie www.pro-cnl.pl są własnością firmy PRO CNL Żywicki Sp.k.  i nie zezwalamy na ich wykorzystanie bez naszej zgody.

Informacja dotyczące przetwarzania danych (RODO) :

1. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy i w zakresie do tego niezbędnym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jedn. tekst:t.j. Dz.U. z 201602 r., Nr 101, poz. 9226 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Informujemy, że administratorem pozyskanych w drodze zawarcia umowy danych osobowych jest PRO CNL Żywicki Sp.k. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kościelnej 37, NIP 6412549572

3. Dane zebrane w drodze zawarcia umowy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ). Dane zebrane w toku zawierania umowy są niezbędne do jej wykonania.

4. Dane zebrane w drodze zawarcia umowy przetwarzane są nadto na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ). Przetwarzanie na podstawie zgody obejmować będzie czynności, które nie są niezbędne do wykonania umowy, ale ułatwią jej wykonanie.

5. Dane osobowe zbierane są w celu wykonania umowy, której stroną będzie administrator. Podanie zbieranych danych jest niezbędne do zawarcia umowy.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Kontakt z administratorem możliwy jest:

  • w formie pisemnej pod adresem : PRO CNL Żywicki Sp.k. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-700) przy ulicy Kościelnej 37
  • w formie telefonicznej pod numerem telefonu : + 48 603 580 070
  • w formie elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej e-mail biuro@pro-cnl.pl       

7. Zebrane dane ujawnione mogą zostać podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora. Będą to w szczególności podmioty współpracujące z administratorem w wykonywaniu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (podmiot wskazany przez klienta lub wybrany przez administratora)

8. Dane przetwarzane będą przez czas trwania umowy oraz do chwili wykonania umowy przez obie strony lub stwierdzenia, że z tytułu umowy nie przysługują administratorowi żadne roszczenia.

9 Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, prawo do sprostowania tych danych, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.

10.Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadzie artykułu 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym jest UODO.